українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 396

Умова:

Перепишіть, на місці крапок уставте, де потрібно, літеру н.
1. Люби життя у боротьбі що ден..ій (Л.Забашта). 2. Дала Вкраїна крила соколий..! (М. Кондратенко). 8. Не марнуй хвилин безцінних! (І. Жиленко). 4. Пташин..им дзвоном повниться земля (К. Бальоха). 5.. Пригадуєте коропин..ий ставу Сосонці? (М. Рильський). 6. Загула невпинна пісня (А. Вороний). 7. Старовинну пісню мати вишиває голоском (Б. Гірський).
- Виділ єні слова розберіть за будовою.
- Позначте в словах вивчені орфограми.

 

ГДЗ відповідь:

396