Глазова українська мова 6 клас

Вправа 402

Умова:

Прочитайте речення. Визначте складні прикметники. Які з них утворені поєднанням незалежних слів? Які - від словосполучень (головного і залежного слів)? Зверніть увагу на написання складних прикметників разом та через дефіс.
1. У зв'язку з наявністю змішаних говорів установити межі українсько-білоруських (українських і білоруських) етнічних земель досить важко (З підручника «Історія України»). 2. Народнопісенні (народна пісня) мотиви покладені в основу багатьох творів М. Рильського (З підручника «Музичне мистецтво»). 3. Весняні сільськогосподарські (сільське господарство) роботи розпочалися вчасно (3 газети «Сільські вісті»). 4. Гросмейстер - найвище шахово-спортивне (шахове і спортивне) звання (Із тлумачного словника).

 

ГДЗ відповідь:

nemaeee