Глазова українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 404

Умова:

Від кожної пари слів утворіть складні прикметники, запишітьїх.
Сиве волосся; південь і захід; пливти водою; п'ять днів; фізика і математика; білий і рожевий; легкі крила*
- Позначте у словах орфограму «написання сюїалних слів через дефіс або разом».

 

ГДЗ відповідь:

Сиве волосся - сивоволосий. Південь і захід - південно-західний. Пливти водою - водоплавний.
П'ять днів - п'ятиденний. Фізика і математика - фізик-математичний. Білий і рожевий - біло-рожевий. Легкі крила-легкокрилий.