українська мова 6 клас

Вправа 412

Умова:

Прочитайте байку Езопа. Які типи мовлення поєднано в її тексті? Який тип мовлення є основним? Свою думку доведіть. До якого типу мовлення належить виділений уривок? Чому ви такуважаєте?
Хліборобові діти між собою не мирилися. Батько їх часто умовляв, але слова не допомагали. Тоді хлібороб вирішив вплинути на них ділом і сказав принести в'язку різок» Коли в'язку принесли, батько наказав дітям зламати її. Ті не змогли цього зробити. Батько розв'язав в'язку і дав кожному по різці. Сини легко переламали їх.
Тоді батько промовив: «Будьте завжди дружними, тому що тільки злагода робить людей сильними й непереможними!»
Отже, важко подолати людей, коли між ними панує згода.
- Поясніть суть почуття ворожнеча. Назвіть протилежні йому почуття.
Пригадайте, що ви знаєте про давньогрецького байкаря Езопа з уроків світової літератури та літературного читання. Розкажіть, яким би ви хотіли бачита пам'ятник славнозвісному байкарю. Чому?

 

ГДЗ відповідь:

nemaeee