Глазова українська мова 6 клас

Вправа 415

Умова:

Запишіть прізвища за алфавітом, уставляючи на місці крапок пропущені літери або апостроф.
Ш..шк..н, Бун..н, Блох..н, Турчан..нов, Татищев, Ф..л..пов, Н..к..тін, Гол..ц..н, Вавилов, Шаляп..н, Бабк..н, Мечников, Яковлев, Єрм..лов, Тург..н..в, Леонт..ев, Некрасов, Медв..д..в, Лапт..в, Андр..в, Ш..ряєв, Селезн..ов, Ал..охін, Анан..їн, Ареф..єв, Мар.лн, Лук..ізнов, Третьяков.
- Усно провідміняйте прізвища Пушкін, Реши.

ГДЗ відповідь:

Альохін, Ананьїн, Андреев, Ареф'єв, Бабкін, Блохін, Бунін, Вавілов, Голіцин, Єрмолов, Лаптев, Леонтьев, Лук'янов, Мар'їн, Медведев, Мечников, Некрасов, Нікітін, Селезньов, Татищев, Третьяков, Тургенев, Турчанінов, Філіпов, Шаляпін, Ширяев, Шишкін, Яковлев.