Глазова українська мова 6 клас гдз

Вправа 417

Умова:

Прочитайте текст із підручника історії. До виділених слів поставте питання. Що ці слова означають? До яких частин мови належать?
Військо Запорозької Січі складалося з тридцяти восьми куренів. На початку визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького військо нараховувало вісім тисяч козаків.
Січове військо часом сплутують із реєстровим козацьким військом, яке польський король створив із найманців. Ця армія мала шість полків по одній тисячі козаків у кожному.
На початку війни проти польської шляхти один з полків реєстрового козацтва перейшов на бік Хмельницького. Інші п'ять полків приєдналися до січовиків пізніше.
Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького - Що передають цифри на письмі? Чи можна записати числа словами? Якими частинами мови є такі слова? Наведіть приклад із тексту.
- Чи є числівник самостійною частиною мови? Свою думку доведіть.
- З'ясуйте стиль тексту. Яке завдання виконують у ньому числівники?

 

ГДЗ відповідь:

nemaeee