українська мова 6 клас

Вправа 423

Умова:

Прочитайте словосполучення. У яких із них кількісні числівники можна замінити на відповідні збірні? Поясніть, чому така заміна неможлива в усіх випадках.
Шість друзів; дві школи; дві руки; три зошити; чотири фломастери; дванадцять дискет; десять однокласників; сорок учасників; п'ятдесят спортсменів; сімнадцять років; п'ятнадцять танцюристів; двадцять п'ять яблук; два учні.
- Визначте числівники прості, складні та складені.

 

ГДЗ відповідь:

Шість (простий) друзів - шестеро (простий) друзів; десять (простий) однокласників - десятеро (простий) однокласників; п'ятнадцять (складний) танцюристів - п'ятнадцятеро (складний) танцюристів, два (простий) учні -двоє (простий) учнів.