Глазова українська мова 6 клас гдз

Вправа 425

Умова:

Відгадайте загадки. Перепишіть їх, на місці крапок уставляючи числівники, де можливо, збірні.
1. Стоїть дуб, на ньому ... (гілка), на кожній гілці по ... (гніздо), у кожному гнізді по ... (пташеня). 2. Сам чорен, та не ворон, є ... (ріг), а не бик, ... (нога), та без копит. 3. У ... (мати) по ... (син).

 

ГДЗ відповідь:

1. Стоїть дуб, на ньому дванадцять гілок, на кожній гілці по чотири гнізда, в кожному гнізді по сім пташенят. 2. Сам чорен, та не ворон, є два роги, а не бик, шість ніг, та без копит. 3. У двох матерів по п'ять синів.