Глазова українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 426

Умова:

Передані цифрами числа запишіть словами.
2/3 кілометра; 0,14 гектара; 0,58 центнера; 0,25 тонни.
- Визначте відмінки іменників при дробових числівниках.
- Позначте в словах орфограму «знак м'якшення».
- Які записані числівники за будовою?

 

ГДЗ відповідь:

Дві третіх кілометра (Р.в.), нуль цілих чотирнадцять сотих гектара (Р.в.),
нуль цілих п'ятдесят вісім сотих центнера (Р.в.), нуль цілих двадцять п'ять сотих тонни (Р.в.).