українська мова 6 клас

Вправа 428

Умова:

Перепишіть, числа передайте словами. Визначте числівники на позначення цілих чисел і дробових. Укажіть числівники прості та складені.
Найбільша ріка України - Дніпро. За цим показником це четверта річка Європи. На річковий басейн Дніпра припадає близько 60 % водних ресурсів України. Середній річний стік Дніпра становить 53,5 км. Другою за протяжністю в межах України річкою є Південний Буг. Він має довжину 806 км. Річний стік Південного Бугу - 3,4 км. Другий за площею басейну є Дністер, річний стік якого 8,7 км. Його басейн займає 12% території України. За загальною довжиною Дністер є сьомим серед річок Європи. У межах України його довжина 705 км.
З підручника географії
- Позначте в словах орфограми «велика літера» та «знак м'якшення».
- Зберіть інформацію про річку, яка протікає у вашій місцевості. Розкажіть про неї, уживаючи в розповіді числівники.

 

ГДЗ відповідь:

Найбільша ріка України -Дніпро. За цим показником це четверта річка Європи. На річковий басейн Дніпра припадає близько шістдесяти відсотків водних ресурсів України. Середній річковий стік Дніпра становить п'ятдесят вісім цілих і п'ять десятих кілометрів. Другою за протяжністю в межах України річкою є Південний Буг. Він має довжину вісімсот шість кілометрів. Річний стік Південного Бугу-три цілих і чотири десятих кілометра. Другий за площею басейну є Дністер, річний стік якого вісім цілих і сім десятих кілометра. Його басейн займає дванадцять відсотків території України. За загальною довжиною Дністер є сьомим серед річок Європи. У межах України його довжина сімсот п'ять кілометрів.