українська мова 6 клас

Вправа 433

Умова:

Перепишіть, розкрийте дужки й поставте іменники в потрібній формі.
1. У два (голос) одну сігіваем пісню (А. Перерва). 2. Ой гуляли в полі два (мороз) (Б. Грінченко). 3. Два (горобець) зерна не поділили (Б. Грінченко). 4. На світанку спускалися в долину чотири (вершник) (М. Старицький). 5. Зробив із мухи три (кожух) (Народна творчість).
- Розкрийте значення фразеологізмів: два чоботи - пара; три кити; на два фронти; у двадцять чотири години. Складіть із фразеологізмами речення (у оно).

 

ГДЗ відповідь:

1. У два голоси одну співаєм пісню. 2. Ой гуляли в полі два морози. 3. Два горобці зерна не поділили.
4. На світанку спускалися в долину чотири вершники. 5. Зробили з мухи три кожухи.