українська мова 6 клас гдз

Вправа 437

Умова:

Перепишіть, на місці крапок уставте, де потрібно, знак м'якшення. Укажіть кількісні складні числівники на позначення десятків і сотень, визначте їхні відмінки. Поясніть особливості відмінювання таких числівників.
1. Запорозька чайка вміщала від п'ят..десяти до сім..десяти чоловік (В. Богаєвський). 2. Український учений Агатангел Кримський володів п'ят..десятьма мовами (З календаря). 3. Л..одові береги Антарктиди поступово зміщуют..ся на північ зі швидкістю від п'ят..десяти до п'ятисот метрів на рік (З енциклопедії). 4. «Іліаду» та «Одіссею» Гомер створив близ..ко восьмисот років до нашої ери (3 підручника світової літератури).
- Позначте орфограми у виділених словах, поясніть написання цих слів.

 

ГДЗ відповідь:

1. Запорозька чайка вмішала від п'ятдесяти (Р.в.) до сімдесяти (Р.в.) чоловік. 2. Український учений Агатангел Кримський володів п'ятдесятьма (Ор.в.) мовами. 3. Льодові береги Антарктиди поступово зміщуються на північ із швидкістю від п'ятдесяти (Р.в.) до п'ятисот (Р.в.) метрів на рік. 4. «Іліаду та «Одіссею» Гомер створив близько восьмисот (Р.в.) років до нашої ери.