українська мова 6 клас

Вправа 443

Умова:

Перепишіть, позначені цифрами числа передайте числівниками. Визначте відмінки числівників, запишіть їх після слова в дужках.
1. 8 000 000 000 років тому Земля була розжареною кулею (З підручника «Природознавство»). 2. 300 000 минуло років, як піднеслось перше людське чоло (М. Доленго). 3. Активний словник людини із середньою освітою налічує від 1 500 до 4 000 слів. 4. Лексичний запас людини, яка багато читає, близько
8 000 слів (Я. Таранов).
- Позначте в словах вивчені орфограми.

 

ГДЗ відповідь:

443

4. Лексичний запас людини, яка багато читає, - близько восьми тисяч (Р.в.) слів.