українська мова 6 клас

Вправа 455

Умова:

Перепишіть, подані в дужках числівники ставлячи в потрібному відмінку. Визначте відмінок, число й рід числівників.
1. Комаі крапка - найдавніші розділові знаки, вони завилися в перших друкованих книгах у (шістнадцятий) столітті (Із журналу «Клас»). 2. Дівчина крутнула тумблер радіоприймача, і салон машини наповнили звуки (вісімнадцятий)століття(П. Загребельнай). 3. В (двадцять перший) вагоні всі поснули, всі в полоні віртуальних сновидінь (Ю. Рибяинсъкай). 4. Про гривню як грошову одиницю України йдеться в (дев'яносто дев'ята) статті Конституції (З довідника «Державна скарбиця України»).
- Поясніть, від чого залежить рід, числой відмінок порядкового числівника.

 

ГДЗ відповідь:

1. Кома і крапка - найдавніші розділові знаки, вони з'явилися в перших (М.В-, мн.( ж.р.) друкованих книгах у шістнадцятому (М.в., одн., с.р.) столітті. 2. Дівчина крутнула тумблер радіоприймача, і салон машини наповнили звуки вісімнадцятого (Р.в., одн., с.р.) століття. 3. В двадцять першому (М.в., одн., ч.р.) вагоні всі поснули, всі в полоні віртуальних сновидінь. 4. Про гривню як грошову одиницю України йдеться в дев'яносто дев'ятій (М.в., одн., ж.р.) статті Конституції.