українська мова 6 клас

Вправа 460

Умова:

Прочитайте речення, подані на наступній сторінці. До виділених слів поставте питання. Які з виділених слів є порядковими числівниками (вказують на порядок при лічбі), а які - складними прикметниками (вказують на ознаку за кількісним складом)?
У місті народився тритисячний мешканець.
Пісня була виконана в п'ятитисячний раз.
Газета має тритисячний наклад.
П'ятитисячний стадіон вітав переможців.
- Поясніть написання складних слів.

 

ГДЗ відповідь:

nemaeee