українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 466

Умова:

Ознайомтеся з таблицею розрядів займенників.
- Прочитайте прислів'я. Визначте в них займенники, з'ясуйте, до якого розряду належить кожен із них.
1. Усяка травичка на своєму корені росте. 2. Гречана каша хвалилась, ніби вона з маслом родилась. 3. Ніщо у світі не пропадає даремно. 4. Не одна у світі криниця, можна з абиякої напитися. 5. Син мій, а розум в нього свій. 6. Про когось іншого в нього промова, а про себе жодного слова.

 

ГДЗ відповідь:

Усяка - означальний; (на) своєму - присвійний; вона - особовий; ніщо - заперечний; (з) абиякої - неозначений; мій - присвійний; (в) нього - особовий; свій - присвійний; (про) когось - неозначений; іншого - означальний; (в) нього - особовий; (про) себе - зворотний; жодного - заперечний.