українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 470

Умова:

Перепишіть прислів'я, подані в дужках особові займенники поставте в потрібному відмінку. Визначте особу, число, відмінок кожного займенника.
1. Ви (я) просіть, а я наче не хочу. 2. Ми з (ти), як риба з водою. 3. Комусь ніяково, а (я) однаково. 4. Є квас, та не для (ви)! 5. Ти розказуєш (він) про образи, а він (ти) про гарбузи. 6. Хоч поганий тин, та затишно за (він). 7. Хата з дітьми - базар, без (вони) - пустка.
- Поясніть появу приставного звука [н] у займенниках третьої особи.

 

ГДЗ відповідь:

1. Ви (2 ос, мн., Н.в.) мене (1 ос, одн., Зн.в.) просіть, а я (1 ос, оди., Н.в.) наче не хочу. 2. Ми (7 ос, мн., Н.в.) з тобою (2 ос, одн., Ор.в.), як риба з водою. 3. Комусь ніяково, а мені (1 ос, одн., Д.в.) однаково. 4. Є квас, та не для вас (2 ос, мн., Р.в.). 5. Ти (2 ос, одн., Н.в.) розказуєш йому (3 ос, одн., Д.в.) про образи, а він (3 ос, одн., Н.в.) тобі (2 ос, одн., Д.в.) про гарбузи. 6. Хоч поганий тин, та затишно за ним (3 ос, одн., Ор.в.). 7. Хата з дітьми - базар, без них (З ос, мн., Р.в.) - пустка.