Глазова українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 473

Умова:

Прочитайте. Визначте зворотний займенник, з'ясуйте його відмінок у кожному з речень. Чи властиві цьому займенникові категорії роду й числа? Свою відповідь обґрунтуйте.
1. Не можна створити нічого, не вкладаючи в твір себе (М.Доленго). 2. Ти не милуйся сам собою, як кажуть, ніс не задирай (С. Олійник). 3. Та не для себе, а в собі будуйте Україну! (Д. Павличко).
- Поясніть, як ви розумієте зміст останнього речення.
- Визначте фразеологізми, поясніть їхнє значення.

 

ГДЗ відповідь:

Себе (3. в.), собою (О. в.), себе (Р. в,), в собі (М. в.). Задирати носа - зазнаватися.