українська мова Глазова гдз

Вправа 474

Умова:

Роздивіться та проаналізуйте таблицю відмінювання.
- Перепишіть речення, на місці крапок уставте займенник себе в потрібній формі. Визначте його відмінок у кожному реченні.
1. Брехун ... ворог і людям зло робить (Г. Квітка-Основ'яненко).
2. Мені хочеться показати ... веселим і цікавим (Ю. Яновськии).
3. Тут кожен сам ... пан, живе за своїм законом (Л. Костенко).
4. Він пам'ятав ... ще від часів потопу (Б. Олійник).
- Визначте вжиті в реченнях фразеологізми, поясніть їхнє значення.

 

ГДЗ відповідь:

1. Брехун собі (Д.в.) ворог і людям зло робить. 2. Мені хочеться показати себе (Зн.в.) веселим і цікавим. 3. Тут кожен сам собі (Д.в.) пан, живе за своїм (Ор.в.) законом. 4. Він пам'ятав себе (Зн.в.) ще від часів потопу.