українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 475

Умова:

Прочитайте. Поясніть значення фразеологізмів. Визначте
відмінок зворотного займенника в кожному з них.
Показати себе наділі; володіти собою; бути вірним собі; узяти себе в руки; викликати вогонь на себе; тішити себе думкою; брати собі в голову; бути не при собі; спалити за собою мости; шукати себе.
- 3 п'ятьма фразеологізмами [на вибір) сюїадть і запишіть речення.
- Складтьусне висловлювання на тему «Будьте схожі самі на себе».

 

ГДЗ відповідь:

Показати себе (3. в.) на ділі; володіти собою (О. в.); бути вірним собі (Д. в.); узяти себе (3. в.) в руки; рвати на собі (М. в.) волосся; викликати вогонь на себе (3. в.); тішити себе (3. в.) думкою; браги собі (Д. в.) в голову; бути не при собі (М. в.); спалити за собою (О. в.) мости; шукати себе (3. в.).