Глазова українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 479

Умова:

Прочитайте народні загадки та прислів'я. Загадки відгадайте. Розкрийте значення прислів'їв.
Хто день і ніч бродить і весь світ обходить?
Що сирим не їдять і вареним викидають?
Яка річка тече в роті?
Не кожен козак, хто списа має.
Вона знає, що у вас у борщі кипить.
Язик має і коняка, яка не ба-лака!
Визначте, якими є за метою висловлювання речення першої колонки. Прочитайте їх, дотримуючи правильної інтонації.
Визначте, якими за будовою є речення другої колонки. Свою думку доведіть. Як поєднано між собою їхні частини?
З'ясуйте роль виділених займенників у реченнях першої та другої колонок.

 

ГДЗ відповідь:

nemaeee