українська мова 6 клас гдз

Вправа 480

Умова:

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте питальні та відносні займенники. Свою думку обґрунтуйте.
1. Хто наш народ Яка у нього доля (Б. Симоненко). 2. Тільки тим історія належить хто сьогодні бореться й живе (Б. Симоненко).
3. Сіється сіється сніг,.. Що я зробив Що не зміг (Б. Сосюра).
4. Нехай не знає втоми та рука що добре зерно в добру землю сіє (М. Рильський).
- Поясніть уживання розділових знаків.
- Складіть речення, у яких займенники який, котрий були б і питальними, і відносними {по два речення з кожним займенником).

 

ГДЗ відповідь:

Хто (питальний) наш народ? Яка (питальний) у нього доля? Тільки тим історія належить, хто (відносний) сьогодні бореться й живе. Сіється, сіється сніг... Що (питальний) я зробив? Що (питальний) не зміг? Нехай не знає втоми та рука, що (відносний) добре зерно в добру землю сіє! Який твір ви прочитали під час канікул? За вікном ріс клен, який своїми вітами торкався шибок. Котра зараз година? На стіні висів годинник, котрий відлічував час майже століття.