ГДЗ домашня українська мова 6 клас Глазова гдз

Вправа 486

Умова:

Перепишіть, подані в дужках займенники ставлячи в потрібній формі. Визнач те їхні відмінки і запишіть їх після займенників.
1. Не заздри і не наслідуй (нічия) поведінки (З Біблії). 2. Я не заздрю уже (ніхто) (Б. Симоненко). 3. Не бери чужого нічого і не будеш болти ся (ніхто) (Народна творчість). 4. Про це не треба знать (ніхто), бо це лиш наша таїна (0. Лупій). 5. (Ніякий) віжок на собі не стерплю (Л. Костенко).
- У перш их дрох реченнях підкресліть члени речення.

 

ГДЗ відповідь:

486