Глазова українська мова 6 клас гдз

Вправа 492

Умова:

Прочитайте. Визначте стиль висловлювання, свою думку доведіть.
Науковий стиль обслуговує сферу науки, техніки, освіти, вироб-ництва. Його основна функція - повідомлення знань, пояснення та аналіз явищ, доведення наукових припущень.
Ознаки наукового стилю такі: точність, чіткість, логічна послідовність у викладі думок, уживання термінології. Науковий виклад позбавлений емоційності.
На наукових конференціях та семінарах можна почути наукові доповіді та наукові повідомлення. Науковці складають і виголошують їх саме в науковому стилі.
Відповідно до вимог цього стилю учні будують свої відповіді на уроках, повідомлення - на засіданнях предметних гуртків. У науковому стилі відбувається захист робіт у Малій академії наук.
До виступу з науковим повідомленням на засіданні гуртка необхідно готуватися. Найкраще це робити в такій послідовності.
1. Сформулювати тему повідомлення.
2. Вивчити або повторити необхідні відомості з мови. Записати потрібні наукові терміни, за підручником або словником перевірити їхню вимову.
3. Скласти план повідомлення.
4. Дібрати приклади.
5. Сформулювати висновки.
б. Обміркувати унаочнення (дібратиабо какреслишишаблицю, схему).
7. Усно переказати повідомленні! за планом із використанням унаочнення.
За М.Артиновим
- Назвіть відомі вам видання, видруковані в яких статті написано в науковому стилі.

 

ГДЗ відповідь:

nemaeee