Глазова решебник українська мова гдз 6 клас

Вправа 494

Умова:

Складіть і запишіть до зошитів план лінгвістичного повідомлення на тему «Спільне і відмінне між заперечними і неозначеними займенниками».
- Підготуйтеся до виголошення на уроці повідомлення на лінгвістичну тему за складеним планом.

 

ГДЗ відповідь:

Спільне і відмінне між заперечними і неозначеними займенниками
Єдина спільність, що її мають заперечні та неозначені займенники, полягає в тому, що вони утворюються від питальних займенників. Відмінність полягає у способах творення. Заперечні займенники утворюються додаванням заперечної частки «ні» до питальних займенників, і такі займенники пишуться разом: ніхто, нічий, ніякий. Неозначені займенники утворюються від питальних займенників додаванням префіксів і суфіксів. Займенники пишуться через дефіс із казна-, хтозна-, бозна-, -будь, -небудь. З аби-, де-, -сь пишуться разом. Наприклад; казна-хто, хто-небудь. абихто, дехто, хтось.