Глазова українська мова 6 клас

Вправа 496

Умова:

Прочитайте. Визначте присвійні займенники. На належність якій особі кожен з них указує?
1. Із чистоти родилась наша пісня, із чистоти родилось наше слово (М. Рильський). 2. Моє серце в Україні і душа моя (Б. Чепурно). 3. І душі наші - мов пісні (В. Симоненко). 4. Твоє безсмертя в силі духу твого. Твоя тимчасовість у бездуховності твоїй (О. Довгий). 5. У всякого своя доля і свій шлях широкий (Т. Шевченко).
- У першому реченні визначте всі члени речення.
- Розкрийте значення прислів'я «Я не я, і хата не моя».

 

ГДЗ відповідь:

Із (прийм.) чистоти (імен.) родилась (дієсл.) наша (займ.) (1 ос.) пісня (імен.), із (прийм.) чистоти (імен.) родилось (дієсл.) наше (займ.) (1 ос.) слово (імен.). Моє (1 ос.) серце в Україні і душа моя (1 ос). І душі наші (1 ос.) - мов пісні. Твоє (2 ос.) безсмертя в силі духу твого (2 ос). Твоя (2 ос.) тимчасовість у бездуховності твоїй (2 ос). У всякого своя (будь-якій ос.) доля і свій (будь-якій ос.) шлях широкий.