українська мова 6 клас

Вправа 498

Умова:

Перепишіть, подані в дужках присвійні займенники поставте в потрібній формі. Визначте їхні відмінки.
1. Люблю легенди (наша) родини (Л. Костенко). 2. Про журбу (моя) співати доручив я солов'ю (Олександр Олесь). 3. Люблю пісні (мій) краю (М. Рильський). 4. Я принесу тобі (своя) надію (Б. Симоненко). 5. Пасуться коні під курганом, чекають вершників (свої) (Л. Костенко). 6. Кожна травинка має (своя) росинку - Зробіть синтаксичний розбір першого речення.

ГДЗ відповідь:

1. Люблю легенди нашої (Р.в.) родини. 2. Про журбу мою (Зн.в.) співати доручив я солов'ю. 3. Люблю пісні мого (Р.в.) краю. 4. Я принесу тобі свою (Зн.в.) надію. 5. Пасуться коні під курганом, чекають вершників своїх (Зн.в.). 6. Кожна травинка має свою (Зн.в.) росинку. 8. Безсмертна у трудах своїх (М.в.) бджола.