Глазова решебник українська мова гдз 6 клас

Вправа 505

Умова:

Перепишіть, уставте пропущені розділові знаки. Однорідні члени речення підкресліть. Визначте узагальнювальні слова (словосполучення). Якими частинами мови вони виражені?
1. Сьогодні усе для тебе озера гаї степи (В. Симоненко). 2. Поля і ліси річки й озера все покрите таємничістю (В. Малик).
3. Кругом хати росли кручені паничі й інші квіти айстри чорнобривці стояни (Ю. Мушкетик).

- Складіть і запишіть три речення з однорідними членами та вираженими займенниками узагальнювальними словами при них.

 

ГДЗ відповідь:

505