українська мова 6 клас

Вправа 508

Умова:

Ознайомтесь із послідовністю розбору займенника як частини мови.
1. Займенник, його загальне значення.
2. Початкова форма.
3. Розряд зазначенням.
4. Рід (якщо є).
5. Число (якщо є).
6. Відмінок.
7. Синтаксична роль.
- Прочитайте речення, Визначте займенники, Розберіть їх як частину мови.
1. Щось було у мені і від діда Тараса, і від прадіда Сковороди (Б. Симоненко). 2. Хай кожного з правдоборців обніме Тарас Шевченко, і всіх їх нехай пригорне Григорій Сковорода! (Г.Білоус). 3. Нашої заслуги в тім не бачу, нашої не знаю в тім вини, що козацьку бунтівливу вдачу нам лишили предки з давнини (В. Самоненко).

 

ГДЗ відповідь:

Щось - займ., поч. ф. - щось, неозначений, Н. в., підмет. (У)
мені - займ., поч. ф.- я, особовий, 1 ос, одн., М. в., обставина.
Кожного - займ., поч. ф. - кожний, означальний, однина, 3. в., додаток. Всіх - займ., поч. ф. - весь, означальний, множ., 3. в., додаток, їх - займ., поч. ф. - вони, особовий, 3 ос, множ., 3. в., додаток.
Нашої - займ., поч. ф. - наш, присвійний, жін. р., одн., Р. в.; означення.
(В) тім - займ., поч. ф. - той, вказівний, одн., М. в., додаток. Нам - займ., поч. ф. - ми, особовий, 2 ос:, множ., Д. в., додаток.