українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 511

Умова:

Перепишіть, на місці крапок уставляючи, де потрібно, літеру. Перевірте себе за словником. Поясніть лексичне значення іншомовних слів.
1. Візьміть мене на дужі крила, хмаринок каравел..и! (Л. Тендюк). 2. Хмари на клавішах небес заграли інтермец..о (О.Довгоп'ят). 3. Тетяна Петрівна згадала одну з улюблених бал. .ад Ш..л..ера (О. Іваненко). 4. Струнка, худенька пан..а варшав'янка на скрипці грала (А. Кравченко). 5. А ми раніш на цій землі, ніж на своїй Ел..аді (М. Малахугпа). б. Слово «папарац.л» походить від прізвища спритного журналіста Папарац..о (3 газети).
- Визначте речення, ускладнене звертанням, поясніть у ньому розділові знаки.

 

ГДЗ відповідь:

1. Візьміть мене на дужі крила, хмарок каравели! 2. Хмари на клавішах небес заграли інтермецо. 3. Тетяна Петрівна згадала одну з улюблених балад Шиллера. 4. Струнка, худенька панна варшав'янка на скрипці грала. 5. А ми раніш на цій землі, ніж на своїй Еллада. 6. Слово «папарацці» походить від прізвища спритного журналіста Папараццо.