українська мова 6 клас

Вправа 513

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте неологізми загальномовні та авторські. Поясніть їхні лексичні значення.
1. Травень рс.крилився гінким гіл..ям лапатолистих кленів (Я. Камінецький). 2. Теплий дощик-сріблопад вимив наш с.огодні сад (М. Вінграновський). 3. Стоять білборди пишні і безликі уздовж бетон..их велелюдних трас (В. Скомаровсъкий). 4. Дз..ленькали мобілки телефон.Л (С. Шевченко).
- Позначте у словах вивчені орфограми.

 

ГДЗ відповідь:

513