Глазова українська мова 6 клас

Вправа 515

Умова:

Прочитайте терміни. Які з них уживаються в науці? Які - у мистецтві? За тлумачним словником з'ясуйте значення кожного.
Квартет, катет, епітет, модуль, бароко, орфограма, пропорція, увертюра, етюд, літосфера, цивілізація, демократія, сольфеджіо, рельєф, гіпотенуза, перспектива, фіоритура.

 

ГДЗ відповідь:

У науці вживаються: катет, модуль, орфограма, пропорція, літосфера, цивілізація, демократія, рельєф, гіпотенуза, перспектива.
У мистецтві: квартет, епітет, бароко, увертюра, етюд, сольфеджіо, фіоритура.