українська мова Глазова ГДЗ

Вправа 517

Умова:

Перепишіть, уставте пропущені літери. Після виділених слів запишіть у дужках твірні слова або слова з твірними основами. Підкресліть літери, які позначають звуки, що чергуються при творенні цих слів.
1. Перелилася на т..расу молочна піна ч..ремшин (Л. Костенко). 2. Соня..ники розкішними золотими реш..тами пересівали сонячне проміння (М. Стельмах). 3. Наснились мальви, рута-м'ята, і скрип кр.ничний журавля (П.Дворсъкий). 4. Кожний ніжний рух сердечний в пісню срібну перел..к (Олександр Олесь).
- Визначте у виділених словах орфограми.

 

ГДЗ відповідь:

1. Перелилася на терасу молочна піна черемшин. 2. Соняшники розкішними золотими решетами пересівали сонячне проміння. 3. Наснились мальви, рута-м'ята, і скрип криничний журавля. 4. Кожний ніжний рух сердечний в пісню срібну переллю.