українська мова 6 клас

Вправа 64

Умова:

Перепишіть речення, уставляючи на місці крапок слова, вибрані з довідки.
1.... - проміжок часу. 2.... - - неприємна подія, непорозуміння. 3. ... сплетений з конопляних волокон тонкий канат. 4. ... - скорочення або викреслення в тексті. 5. ... - службовець, який розносить ділові папери, б. ... - незабудоване місце; площа.
- Поясніть, що означає примітка в дужках після слова.
- Визначте в іншомовних словах орфограми. Поясніть написання слів відповідними правилами.

 

ГДЗ відповідь:

1. Період (грец.) - проміжок часу. 2. Інцидент (лат.) - неприємна подія, непорозуміння. 3. Лінь (гол.) - сплетений з конопляних волокон тонкий канат. 4. Купюра (франц.) - скорочення або викреслення в тексті. 5. Кур'єр (франц.) - службовець, який розносить ділові папери. 6. Майдан (араб.) - незабудоване місце, площа.