Глазова українська мова 6 клас

Вправа 75

Умова:

Прочитайте. Визначте застарілі слова, за тлумачним словником з'ясуйте їхні лексичні значення.
1. Уранці біля брам Радогостя стала дружина з червоними щитами (П. Загребельний). 2. Чує серце — буде пря, наше діло праве! (О. Кононенко). 3. Хіба по корогвах можна було розпізнати, де запорожці (П. Куліш). 4. Хоч ятрились тут глибокі рани, гнались полонянки у ясир, та в дупгі не вбили яничари відзвуки козацької яси... (С. Бурлаков). 5. Наш родовід іде від плуга, від рала і від лемеша (О. Довгий). 6. Багато віків тому на Подолі працювали київські кожум'яки, гончарі і броварі (І. Цюпа). 7. Та не вмирав народний дух, не вмре і прісно, і вовіки! (С. Черкасенко).
- Назвіть ужиті в реченнях історизми й архаїзми. Поясніть відмінність між

 

ГДЗ відповідь:

1. Уранці біля брам Радогостя стала дружина (заст.) з червоними щитами. 2. Чує серце - буде пря (арх.), наше діло праве! 3. Хіба по корогвах (заст.) можна було розпізнати, де запорожці. 4. Хоч ятрились тут глибокі рани, гнались полонянки у ясир (іст.), та в душі не вбили яничари відзвуки козацької яси (заст.). 5. Наш родовід іде від плуга, від рала (заст.) і від лемеша. 6. Багато віків тому на Подолі працювали київські кожум'яки (заст.), гончарі і броварі (заст.). 7. Та не вмирав народний дух, не вмре і присно (арх.), і вовіки!