українська мова 6 клас

Вправа 85

Умова:

Прочитайте слова та словосполучення, що належать до книжної лексики. Запишіть їх у такій послідовності:
1) суспільно-політична лексика; 2) наукова лексика; 3) офіційно-ділова лексика.
Синоніми, довідка, молекула, розпорядження, малий і середній бізнес, оголошення, прямий кут, обмін речовин, рівняння, протокол, суспільні інтереси, дзвінкий приголосний, приватизація, договір, політична партія, постанова, присудок.

 

ГДЗ відповідь:

1) Суспільно-політична лексика: малий і середній бізнес, суспільні інтереси, приватизація, політична партія;
2) наукова лексика: синоніми, молекула, прямий кут, обмін речовин, рівняння, дзвінкий приголосний, присудок;
3) офіційно-ділова лексика: довідка, розпорядження, оголошення, протокол, договір, постанова.