українська мова Глазова

Вправа 9

Умова:

Прочитайте. Визначте стиль уривка. Дайте відповідь на запитання: як пов'язані мова і мовлення?
Розрізняють мовлення багате й бідне. Багатим мовлення називають тоді, коли в ньому зрідка повторюються ті самі слова, коли урізноманітнена мовна структура. А це, у свою чергу, залежить від запасу мовних засобів (слів, їхніх синонімів, моделей словосполучень і речень, запасу інтонацій). Багатство мовлення людини залежить, по-перше, від знання нею мови, по-друге, від багатства мови, якою вона послуговується.
Багатство української мови забезпечує можливість висловити свої думки й почуття точно, виразно, образно. Проте необхідно бути обізнаним із різноманітністю граматичних форм слів і синтаксичних конструкцій (речень), навчитися граматично оформлювати думку відповідно до мети й умов спілкування. Важливо опанувати словниковий склад мови, що неможливо без уміння користуватися словниками.
Новий «Академічний тлумачний словник української мови» матиме дві версії паперову та електронну. Очевидно, спершу кожний том буде представлено в Інтернеті, потім у вигляді лазерного диска, а відтак черга дійде до книжкового багатотомника. Без нього цей благородний проект буде, ясна річ, не завершеним.
З журналу «Дивослово»
- Лексичне значення виділених слів з'ясуйте за Тлумачним словничком, поданим у кінці підручника.
- Для чого укладають словники? Які словники вам відомі? Яким словником ви користуєтеся найчастіше? Чому?
- Розкажіть про роль словників у житті школяра. Як ви вважаєте, навіщо потрібні словники дорослим людям?

 

ГДЗ відповідь:

nemaeee