українська мова 6 клас

Вправа 112

Умова:

Поясніть значення крилатих висловів латинського походження. За потреби скористайтеся словниками.
1. Швидше, вище, сильніше! (Citius, altius, fortius!) 2. Терра інкбгніта (terra incognita). 3. Постскриптум (post skriptum; P.S.). 4. Табула раса (tabula rasa). 5. Вето (veto).Відповідь ГДЗ українська мова:

1. Швидше, вище, сильніше - олімпійське гасло, закликає всіх учасників до вдосконалення своїх здобувань. 2. Тера інкогніто -невідоме. 3. Постскриптум - післяслові, приписка після підпису, що позначається літерами P.S. 4. Табула раза - в перекладі «чиста дошка», на якій ще нічого не написано. 5. Вето- заборона, яка накладається на рішення іншого.