українська мова 6 клас

Вправа 123

Умова:

І. Спишіть. Доведіть, що в кожній парі перше слово є твірним для другого. Позначте твірні основи, а також суфікси і префікси, за допомогою яких утворено похідні слова.
Мед —> медок; писати —> виписати; зелений —> зеленіти; пекти —> печиво; веселий —> веселка; лісок —> лісочок.
II. У якому слові при словотворенні відбулося чергування звуків?Відповідь ГДЗ українська мова:

123