українська мова 6 клас

Вправа 138

Умова:

І. Утворіть від поданих слів суфіксальним способом назви осіб за професією чи видом діяльності. Утворені слова запишіть, виділіть у них суфікси.
Аптека, музика, парашут, фінанси, трактор, учити, гумор, будувати, дресирувати, економіка, масаж, сценарій.
II. Напишіть твір (5-7 речень), який починався б словами «Люди різних професій не можуть обійтися один без одного». Використайте утворені вами назви професій.Відповідь ГДЗ українська мова:

138