українська мова 6 клас

Вправа 139

Умова:

Розподіліть між собою подані групи слів. Від яких слів вашої групи можна утворити іменники безафіксним способом? Випишіть ці слова й утворіть від них такі іменники. Обміняйтеся зошитами й перевірте один в одного правильність виконання.
ЗРАЗОК. Відлітати -> відліт; сухий -> суша.
ГРУПА 1. Наглядати, виходити, відмінний, боліти, відтискати, прадід, юний, гнилий, зустрічати.
ГРУПА 2. Доглядати, висота, добирати, мокрий, зелений, пропускати, вітерець, боліти, переказувати.Відповідь ГДЗ українська мова:

Група 1. Наглядати - глядач, виходити - вихід, боліти - біль, відтискати - відтиск, гнилий - гниль, зустрічати - зустріч.
Група 2. Доглядати -догляд, зелений - зелень, пропускати - пропуск, боліти - біль, переказувати - переказ.