Заболотний українська мова 6 клас гдз

Вправа 14

Умова:

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Поясніть уживання розділових знаків. Прочитайте речення вголос, правильно їх інтонуючи.
1. В(е,и)сна за вушка витягає трави і сонечко на небо підга-ня (В. Малишко). 2. І сміявся і вигравав і дихав до запамо-рочен(н)я п'янко і лоскотно з(е,и)лений день (Є. Шморгун). 3. Хай буде сад і дер(е,и)во крислате і кіт-воркіт і ще багато див... (Л. Костенко). 4. Спасибі Вам мамо за Ваше т(е,и)пло і довгі недоспані ночі (Д. Луценко). 5. Старенька груша дихає на пальці їй певно снят(ь)ся повні жмені груш (Л. Костенко). 6. Зашуми в(е,и)сною зелен луже теплий вітре шел(е,и)сти в гіл(л)і (А. Малишко).
II. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією. Назвіть у них букви та вимовте звуки.
III. Виконайте усно синтаксичний розбір першого речення.ГДЗ відповідь:

014