українська мова Заболотний

Вправа 147

Умова:

У кожній парі слів визначте похідне слово. На основі спостереження розкажіть про зміни приголосних при творенні слів.Відповідь ГДЗ українська мова:

Париж -> паризький, Рига -> ризький.
Приголосна ж змінилася на з, та з на з при творенні слів за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-.