українська мова 6 клас

Вправа 151

Умова:

І. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-, а також, де це можливо, іменники за допомогою суфікса -ств-. Запишіть утворені слова, виділіть у них суфікси.
Товариш, латиш, турист, боягуз, казах, ткач, парубок, таджик, завод, емігрант, студент, дивак.
II. Складіть і запишіть речення з двома утвореними словами (на вибір). Підкресліть граматичні основи.Відповідь ГДЗ українська мова:

151