Заболотний українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 154

Умова:

Спишіть речення, вставляючи пропущену букву щ або чч. Обґрунтуйте написання слів з великої букви.
1. Мов той орел, літав Богун по Київщині й Брацлав..ині (А. Кащенко). 2. Україна за гетьманства Богдана Хмельницького налагоджувала стосунки зі Швецією, Туре..иною, Молдовою, Угорщиною (3 посібника). 3. Цвіте Гуцуль..ина квітками (Олександр Олесь). 4. Звенигород..ина - співучий куточок України (С. Васильченко).Відповідь ГДЗ українська мова:

Київщині, Брацлавщині, Туреччиною, Угорщиною, Гуцульщина, Звенигородщина.
З великої букви пишемо: а) початкове слово тексту (Мов); б) перше слово речення після крапки, якою закінчується попереднє речення (Цвіте)] в) прізвища (Богун, Хмельницький, Васильченко), ініціали людини (С. Васильченко), псевдонім (Олександр Олесь) та ім'я людини (Богдан)] назви країн (Україна, Швеція, Туреччина, Молдова, Угорщина) а регіонів країни (Київщина, Брацлавщина, Гуцульщина, Звенигородщина).