Заболотний українська мова 6 клас гдз

Вправа 162

Умова:

І. Запишіть слова під диктовку вчителя або однокласника. Написане уважно звірте з надрукованим. Підкресліть і обґрунтуйте орфограми.
Працездатність, сила-силенна, буряконавантажувач, синьо-синьо, зустріч-прощання, щастя-доля, сімдесятиріччя, навчально-виховний, добрий-предобрий, купівля-продаж, сторіччя, перекотиполе, диван-ліжко, багато-багато, бал-маскарад.
II. Складіть і запишіть речення з двома словами (на вибір). Підкресліть члени речення.Відповідь ГДЗ українська мова:

162

іменника (перекотиполе). Складне слово пишемо через дефіс: а) якщо воно утворене поєднанням незалежних слів, тобто між його частинами можна поставити сполучник і (навчально-виховний, шеф-кухар, фан-клуб); б) якщо воно утворене повторенням того самого слова (синьо-синьо, багато-багато), слів з однаковим коренем (си-ла-силенна, добрий-предобрий), антонімів (зустріч-прощання, купів-ля-продаж). Близькі за значенням слова, які передають єдине поняття пишемо через дефіс: щастя-доля, штрих-код, хліб-сіль, ба-тько-мати, диван-ліжко, бал-маскарад).
II. 1. У неділю ми слухали оперу Джузеппе Верді «Бал-маскарад». 2. Більшість спортсменів, співаків, музикантів, акторів мають шанувальників, які об'єднуються у фан-клуби.