Заболотний українська мова 6 клас

Вправа 163

Умова:

Спишіть слова, знявши риску. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.
Чорно/слив, хліб/сіль, екс/чемпіон, віце/президент, носо/ріг, семи/струнний, міні/футбол, народно/пісенний, міні/пальто, тишком/нишком, радий/радісінький, Перебий/ніс, семи/тонка, легенький/легенький, сніго/затримання, одно/денний, овоче/сховище, сорто/оновлення, кілька/разовий, лісо/сплав.Відповідь ГДЗ українська мова:

Чорнослив, хліб-сіль, екс-чемпіон, віце-президент, носоріг, семиструнний, міні-футбол, народнопісенний, міні-пільто,
тишком-нишком, радий-радісінький, Перебийніс, семитонка, легенький-легенький, снігозатримання, одноденний, овочесховище, сортооновлення, кількаразовий, лісосплав.