українська мова 6 клас

Вправа 165

Умова:

І. Спишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки та утворюючи складні слова від поданих у дужках слів. Підкресліть і обґрунтуйте вивчені орфограми й пунктограми.
1. Пролетіли знову гуси над долиною над туманом (сивий, вуса), над калиною (П. Сингаївський ). 2. Наша мова - пісня (сто, голос) нею мріють весни, нею плаче осінь (Ю. Рибчинський). 3. Під вікно берізка (ніжний, кора) суховіям виросла на зло (В. Латанський). 4. Дівчинка ходить левадою рве (жовтий, цвіт) на вінки (А. Камінчук). 5. Сплять тумани (срібний, крила) тиша горнеться до тиші (Б. Мозолевський). 6. І помчав стежками в гори (ясний, око) богатир (Н. Забіла).
II. Знайдіть складні речення, визначте в них граматичні основи.Відповідь ГДЗ українська мова:

165