українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 166

Умова:

І. Спишіть слова, знявши риски. Обґрунтуйте написання.
Пів/години, пів/доби, пів/України, напів/автомат, пів/юрти, пів/дороги, пів/Англії, пів/зошита, пів/Канева, пів/Одеси, пів/їдальні, пів/відра, пів/апельсина, пів/життя, пів/Житомира.
II. З двома словами (на вибір) складіть і запишіть два речення.Відповідь ГДЗ українська мова:

І. Півгодини, півдоби, пів-України, напівавтомат, пів'юрти, півдороги, пів-Англії, пів зошита, пів-Канева, пів поля, пів-Одеси, півїдальні, піввідра, півапельсина, півжиття, пів-Житомира.
II. Півгодини залишалося до початку кіно, а зал уже був повний. Я з'їв півапельсина, а другу половину віддав сестрі.