українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 170

Умова:

І. Утворіть від поданих сполучень слів складноскорочені слова - абревіатури. Розкажіть про особливість творення та написання цих абревіатур. Запишіть утворені слова, прочитайте їх уголос.
Національний спортивний комплекс, Українська Народна Республіка, атомна електрична станція, Європейський Союз, Організація Об'єднаних Націй, Міністерство закордонних справ, Національний банк України, Світова організація торгівлі, Китайська Народна Республіка, вищий навчальний заклад.
II. Які ви знаєте абревіатури (назви навчальних закладів, підприємств, організацій, товариств тощо), що поширені у вашій місцевості? Запишіть ці абревіатури.Відповідь ГДЗ українська мова:

I. HCK, УНР, АЕС, ЄС, ООН, МЗС, НБУ, СОТ, КНР, ВНЗ.
II.XIII, ТЕЦ-5, ХЦПЕМ, СМУ